https://www.mazok.co.il futureicon
location

אורי צבי גרינברג 20,
הרצליה

ייעוץ מיגון


מצוק מהנדסים בע"מ – ייעוץ מיגון

 

  • יעוץ מיגון לכל סוגי המבנים והמתקנים , בהתאם לדרישות פקע"ר וכל גורם רלוונטי לתחום המיגון בארץ ובחו"ל
  • אפיון פתרונות מיגון אופטימליים מבחינה יזמית, אדריכלית וביצועית
  • הנחיית היועצים בפרוייקט , כל אחד בתחומו בנושאי המיגון (אדריכל , קונסטרוקטור ,יועץ מ"א ,יועץ אינסטלציה ועוד)
  • הכנת נספחי הג"א- בסביבת BIM או CAD
  • ביצוע חישובים דינאמיים לעומסי הדף , בהתאם לדרישות פקע"ר/חיל ההנדסה/חיל ההנדסה האמריקאי 
  • אפיון וריכוז כלל הבדיקות הנדרשות במרחבים מוגנים לקראת טופס 4 
  • ייצוג הלקוח ויועציו מול הגורמים הרלוונטיים
  • טיפול בקבלת היתרי הג"א
  • טיפול בבקשות לפטור והגשתן לוועדות פטור
  • טיפול באישור פקע"ר לטופס 4


Call Now Button דילוג לתוכן