https://www.mazok.co.ilfutureicon
location

אורי צבי גרינברג 20,
הרצליה

איחוד וייעול תהליכי המידול והתכנון ב-Revit


הפעם נביא דוגמא איך בעזרת מאפייני התוכנה (Revit) ניתן לאחד ולו במעט בין עבודת המידול והתכנון, ובכך לייעל את תהליך התכנון בכללותו.

היתרונות של Revit – יצירת משפחות משתמש (User families) ומאפייני משתמש (User Parameters)  

התכונות הללו מאפשרות לאחד ולייעל את תהליך המידול והתכנון, בלי הצורך לבצע חישובים מחוץ לתוכנת REVIT, אלא על ידי תוכנה ייעודית ואם באופן ידני.

revit1

revit 2

בתמונות 1-2 ניתן לראות יצירת משפחה של פרופיל הקיר. בתמונות 3-7 ניתן לראות משפחה פרמטרית של קיר תמך. המשפחה נוצרה על בסיס משפחה מובנית של קיר תמך, בתוספת הפרמטרים, כגון:

-מאמץ מותר של הקרקע

-מקדם החיכוך של הקרקע

-מקדם לחץ אקטיבי

-גובה הקרקע הנתמך

-ועוד בהתאם להחלטת המתכנן 

revit 3

revit 4

revit 5

revit 6

revit 7

המשפחה הפרמטרית היא משפחה דינמית עם שינוי הפרמטרים הבסיסיים המנויים לעיל, מתקבלים פרמטרים גאומטריים של הקיר. כלומר, נקבעים אוטומטית המימדים הפיסיים של הקיר, וכתוצאה מכך מתקבל גם המודל הגיאומטרי של הקיר.

revit 8

תוצר סופי של משפחה פרמטרית קיר תמך

כפי שניתן לראות, שימוש בתכונות אלו חוסך את הזמן של יצירת משפחות חדשות של קירות תמך – לכל מאפיין גאומטרי בנפרד, וגם חוסך את הצורך בביצוע חישובים מחוץ לתוכנת המידול.

בהמשך לכתבות הקודמות, מצ"ב גליון של קיר תמך שנוצר בתוכנת רוויט


Call Now Button